Werkgroep Ruimtelijke Ordening

De Sectorraad Paarden houdt zich bezig met actuele zaken die spelen op het gebied van ruimtelijke ordening. In 2014 is de publicatie ‘Paardenhouderij in het omgevingsrecht’ verschenen.

Deze werkgroep wordt bijeen geroepen op het moment dat er actuele zaken spelen. De dragende organisaties zijn hierin leidend.

Thema’s

Hier vindt u meer informatie over de werkgroepen van de SRP

Doe de Paardenwelzijnscheck!

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.