Fiscaal

De Sectorraad Paarden (SRP) heeft in samenwerking met fiscaal advocaat Ton van de Camp een website ontwikkeld, www.paardfiscaal.nl (momenteel buiten gebruik vanwege een update). De website bevat praktische en algemene informatie over fiscale regelgeving voor de hippische sector.

Constant in ontwikkeling
De hippische sector en de fiscale regelgeving veranderen continu. Daarom zal de inhoud van de website ook regelmatig gewijzigd worden. Echter nodigt de SRP ondernemers, organisaties, adviseurs en belastingdienst van harte uit om een bijdrage aan deze website te leveren met actuele ontwikkelingen of onderwerpen die de website momenteel nog niet bevat. De SRP blijft zich voortdurend inspannen om de belangen van hippische ondernemers op dit dossier goed te behartigen.

Opzet van de website
Op www.paardfiscaal.nl komen diverse onderwerpen uitgebreid aan bod. Met name BTW-regelingen specifiek voor de verschillende bedrijfstakken en activiteiten wordt uitgebreid toegelicht. Daarnaast komen onderwerpen aan bod zoals de cultuurgrondvrijstelling, loonheffing en inkomstenbelasting.

Fiscaal sociaal economisch beleid

Thema’s

Hier vindt u meer informatie over de werkgroepen van de SRP

Doe de Paardenwelzijnscheck!

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.