Werkgroep Fiscaal sociaal economisch beleid

De Sectorraad Paarden houdt zich bezig met actuele zaken die spelen op het gebied van sociaal, fiscaal en economische zaken.

In 2017 heeft deze werkgroep zich door middel van lobby sterk gemaakt om de afschaffing van de BTW landbouwregeling te voorkomen.

Deze werkgroep wordt bijeen geroepen op het moment dat er actuele zaken spelen. De dragende organisaties zijn hierin leidend.

Fiscaal sociaal economisch beleid

Thema’s

Hier vindt u meer informatie over de werkgroepen van de SRP

Doe de Paardenwelzijnscheck!

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.