Actieplan diergezondheid

Als vervolg op de agenda infectieuze ziekten 2011-2013 heeft de werkgroep gezondheid een actieplan opgesteld voor 2014-2016. Het actieplan vindt u hier.

Thema’s

Hier vindt u meer informatie over de werkgroepen van de SRP

Doe de Paardenwelzijnscheck!

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.