Voortgangsrapportage gids voor goede praktijken

In het voorjaar van 2011 heeft de Sectorraad paarden 12 richtlijnen opgesteld die bijdragen aan een verbeterd welzijn in de paardenhouderij. Middels een brief aan de toenmalige staatsecretaris van EL&I zijn de 12 richtlijnen bekend gemaakt. September 2011 is de Gids voor Goede Praktijken, waarin de richtlijnen verder zijn uitgewerkt, gepresenteerd.

In deze rapportage van maart 2013 is kort weergegeven (door middel van een aantal voorbeelden) wat er omtrent de 12 richtlijnen is geïmplementeerd.

In januari 2015 heeft de Sectorraad Paarden een nieuwe voortgangsrapportage gepubliceerd over 2013-2014.

Thema’s

Hier vindt u meer informatie over de werkgroepen van de SRP

Doe de Paardenwelzijnscheck!

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.