Gids voor goede praktijken

Op 30 augustus 2011 heeft de Sectorraad Paarden de Gids voor Goede Praktijken  aangeboden aan staatssecretaris Bleker van Economie, Landbouw en Innovatie.

De Gids voor Goede Praktijken bevat de uitwerking van de 12 richtlijnen voor paardenhouders die in april 2011 zijn aangeboden aan de staatssecretaris.

12 richtlijnen voor paardenhouders

Klik hier voor de begeleidende brief gericht aan staatssecretaris Bleker

Klik hier voor de Gids voor Goede Praktijken

Klik hier voor het bijbehorende persbericht

Thema’s

Hier vindt u meer informatie over de werkgroepen van de SRP

Doe de Paardenwelzijnscheck!

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.