ERMELO (SRP) – Op een locatie in Lelystad is gisteren de neurologische vorm van Rhinopneumonie vastgesteld. De stal is direct gesloten en de paarden mogen de locatie de komende vier weken niet verlaten. Alle klanten van het bedrijf en de paardenbedrijven in de directe omgeving zijn reeds op de hoogte gebracht van de situatie.

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft na onderzoek bevestigd dat het op deze locatie gaat het om EHV1, de variant van rhinopneumonie die zich kan uiten in de vorm van verkoudheidsverschijnselen, abortus en/of neurologische verschijnselen. In dit geval is er sprake van een paard met neurologische verschijnselen. Dit onderzoek heeft direct plaatsgevonden nadat de eerste ziekteverschijnselen zichtbaar waren.

U kunt uw paarden zelf controleren op een infectie door tweemaal daags de temperatuur op te nemen. Bij koorts is het verstandig om direct uw dierenarts te raadplegen.

Voor meer achtergrondinformatie over Rhinopneumonie verwijst de SRP naar www.sectorraadpaarden.nl

Ermelo (SRP): De afgelopen weken zijn er meerdere uitbraken van vogelgriep (H5) geweest. Wanneer er een nieuwe uitbraak wordt vastgesteld wordt er per direct een zone van 10 kilometer rond de getroffen bedrijven, als toezichtsgebied afgekondigd. Voor een overzicht van de toezichtsgebieden klik HIER.
Zo lang het huidige beleid voor paarden niet verandert zal er vanuit de Sectorraad Paarden geen verdere berichtgeving volgen bij nieuwe uitbraken.

Op dit moment gelden voor het vervoer van paarden in de toezichtsgebieden de volgende regels:
– Paarden mogen niet vervoerd worden van een inrichting (bedrijf) met commercieel gehouden gevogelte (waaronder pluimvee) naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte;
– Paarden mogen wel rechtsstreek vervoerd worden van een inrichting met commercieel gehouden gevogelte naar een locatie anders dan een inrichting met commercieel gehouden gevogelte. Andersom mag ook, dus paarden mogen van een locatie anders dan een inrichting met commercieel gehouden gevogelte naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte;
– Het vervoer van paarden in alle overige gevallen in de toezichtsgebieden is mogelijk indien ze niet in contact zijn gekomen met commercieel gehouden gevogelte en/of pluimvee, en ook geen toegang hebben tot plaatsen waar ze worden gehouden.

Verder gelden er op dit moment ook strenge hygiëneprotocollen en bezoekersprotocollen voor paarden die elders in Nederland op een inrichting (bedrijf) staan waar ook commercieel gevogelte wordt gehouden.

Voor de rest van Nederland gelden er geen vervoersbeperkingen voor paarden.

De regelgeving op het gebied van vogelgriep is voortdurend aan wijzigingen onderhevig. Houd de website van de Rijksoverheid goed in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatst ontwikkelingen. En bij twijfel over uw eigen situatie neem contact op met de RVO middels het nummer 088-0424242.

Ermelo (SRP): De vogelgriep (H5) heeft zich nog verder uitgebreid. Vandaag is de vogelgriep vastgesteld op een bedrijf in Boven-Leeuwen (gemeente West Maas en Waal). Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is er ook nu per direct een zone van 10 kilometer rond dit getroffen bedrijf, als toezichtsgebied (klik HIERvoor het gebied), afgekondigd.

Voor het vervoer van paarden in de toezichtsgebieden geldt een beperkt aantal vervoersbeperkende maatregelen:|
– Paarden mogen niet vervoerd worden van een inrichting (bedrijf) met commercieel gehouden gevogelte (waaronder pluimvee) naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte;
– Paarden mogen wel rechtsstreek vervoerd worden van een inrichting met commercieel gehouden gevogelte naar een locatie anders dan een inrichting met commercieel gehouden gevogelte. Andersom mag ook, dus paarden mogen van een locatie anders dan een inrichting met commercieel gehouden gevogelte naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte;
– Het vervoer van paarden in alle overige gevallen in de toezichtsgebieden is mogelijk indien ze niet in contact zijn gekomen met commercieel gehouden gevogelte en/of pluimvee, en ook geen toegang hebben tot plaatsen waar ze worden gehouden.

Verder gelden er op dit moment ook strenge hygiëneprotocollen en bezoekersprotocollen voor paarden die elders in Nederland op een inrichting (bedrijf) staan waar ook commercieel gevogelte wordt gehouden.

Voor de rest van Nederland gelden er geen vervoersbeperkingen voor paarden.

De regelgeving op het gebied van vogelgriep is voortdurend aan wijzigingen onderhevig. Houdt de website van de Rijksoverheid goed in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatst ontwikkelingen. En bij twijfel over uw eigen situatie neem contact op met de RVO middels het nummer 088-0424242.

Ermelo (SRP): Er is vandaag een nieuw geval van vogelgriep (H5) vastgesteld, ditmaal in Kamperveen. Er is ook nu per direct een zone van 10 kilometer rond dit getroffen bedrijf, als toezichtsgebied (klik HIER voor de toezichtsgebieden die op dit moment gelden in Nederland), afgekondigd.

Voor het vervoer van paarden in de toezichtsgebieden gelden een aantal vervoersbeperkende maatregelen. Paarden mogen niet vervoerd worden van een inrichting (bedrijf) met commercieel gehouden gevogelte (waaronder pluimvee) naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte.
Paarden mogen wel rechtsstreek vervoerd worden van een inrichting met commercieel gehouden gevogelte naar een locatie anders dan een inrichting met commercieel gehouden gevogelte. Andersom mag ook, dus paarden mogen van een locatie anders dan een inrichting met commercieel gehouden gevogelte naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte.
Het vervoer van paarden in alle overige gevallen in de toezichtsgebieden is mogelijk indien ze niet in contact zijn gekomen met commercieel gehouden gevogelte en/of pluimvee, en ook geen toegang hebben tot plaatsen waar ze worden gehouden.

Verder gelden er op dit moment ook strenge hygiëneprotocollen en bezoekersprotocollen voor paarden die elders in Nederland op een inrichting (bedrijf) staan waar ook commercieel gevogelte wordt gehouden.

Voor de rest van Nederland gelden er geen vervoersbeperkingen voor paarden.

De regelgeving op het gebied van vogelgriep is voortdurend aan wijzigingen onderhevig. Houdt de website van de Rijksoverheid goed in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatst ontwikkelingen. En bij twijfel over uw eigen situatie neem contact op met de RVO middels het nummer 088-0424242.

Ermelo (SRP): dinsdag 13 december is bij een bedrijf buiten Biddinghuizen, in Abbega (gemeente Súdwest-Fryslân) vogelgriep (H5) vastgesteld. Er is per direct een zone van 10 kilometer rond dit getroffen bedrijf, als toezichtsgebied (klik HIERvoor het gebied), afgekondigd.

Binnen het toezichtsgebied in Abbega, maar ook voor het toezichtsgebied in Biddinghuizen, geldt het volgende voor het vervoer van paarden:

– Paarden van een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte en/of pluimvee mogen niet vervoerd worden naar een ander bedrijf met commercieel gehouden gevogelte en/of pluimvee;
– Paarden welke van een locatie komen of naar een locatie gaan waar commercieel gevogelte en/of pluimvee wordt gehouden, mogen alleen vervoerd worden wanneer zij rechtstreeks worden vervoerd naar de plaats van bestemming. Daarnaast gelden er op dat moment strenge hygiëneprotocollen en bezoekersprotocollen;
– Vervoer van paarden in alle overige gevallen in de toezichtsgebieden is mogelijk indien ze niet in contact zijn gekomen met gevogelte en/of pluimvee, of toegang hebben tot plaatsen waar ze worden gehouden.

Voor de rest van Nederland gelden bovenstaande vervoersbeperkingen niet en mogen paarden gewoon worden vervoerd.

De regelgeving op het gebied van vogelgriep is met regelmaat aan wijzigingen onderhevig. Houdt de website van de Rijksoverheid goed in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatst ontwikkelingen. En bij twijfel over uw eigen situatie neem contact op met de RVO middels het nummer 088-0424242.

Donderdag 1 december 2016 is vastgesteld dat de vogelgriep bij twee vleeseendenbedrijven in Biddinghuizen een zeer besmettelijke variant (H5) blijkt te zijn. Vogelgriep is zeer besmettelijk voor gevogelte. Voor kippen, eenden en andere watervogels is deze variant dodelijk. Vogelgriep is een zoönose, wat betekent dat de besmetting van dier op mens kan worden overgebracht. Om die reden worden door de overheid beschermende maatregelen getroffen voor mensen die in direct en intensief contact kunnen komen met besmet pluimvee. Door de overheid is een tijdelijk vervoersverbod voor het toezichtsgebied rond Biddinghuizen afgekondigd, maar zijn er nu ook aanvullende maatregelen getroffen welke voor heel Nederland gelden.

Vraag: Wat is vogelgriep?

Antwoord: Vogelgriep (aviaire influenza) is een zeer besmettelijke virusziekte. De ziekte is zeer besmettelijk voor met name kippen en eenden maar ook andere (wilde) watervogels kunnen de ziekte krijgen. Er zijn veel verschillende varianten van het virus, net als bij de andere griepvirussen. De huidige variant is het H5 type en is zeer besmettelijk en veroorzaakt ernstige ziekteverschijnselen en plotselinge toename van de sterfte. De vogels kunnen zeer snel sterven, zelfs zonder dat er klinische verschijnselen zichtbaar zijn. De incubatietijd bedraagt ongeveer tien dagen. De ziekte verloopt daarna snel, met in de meeste gevallen de dood tot gevolg. Via laboratoriumtests wordt de diagnose van vogelgriep definitief vastgesteld.

Vraag: Kunnen paarden ook vogelgriep krijgen?

Antwoord: Vogelgriep zorgt met name bij vogels voor problemen. Vogelgriep heeft over het algemeen geen consequenties voor paarden.Toch kunnen ook mensen en paarden ermee geïnfecteerd raken. Hoewel er geen meldingen bekend zijn van paarden die ziek zouden zijn geworden van vogelgriep is het verstandig zijn om op de volgende symptomen – die ook voorkomen bij een luchtweginfectie – te letten:

  • Koorts
  • Hoesten
  • Neusuitvloeiing
  • Lusteloos, sloom, weinig eetlust
  • Ooguitvloeiing/oogontsteking
  • Verdikte keellymfeknopen
  • Spierpijn/spierstijfheid

Als er sprake is van symptomen zoals hierboven zijn opgesomd, is het van belang om uw dierenarts te raadplegen. Als de ziekte verder zou uitbreiden, kan de minister bijvoorbeeld besluiten ook een vervoersverbod voor paarden van bedrijven met kippen/eenden uit te vaardigen. De reden waarom er een vervoersverbod kan komen voor paarden van pluimveebedrijven is dat het virus meegesleept kan worden met het paard, met de trailer of met strooisel of voer.

Vraag: Is er een vaccin voor paarden?

Antwoord: Paarden worden in Nederland gevaccineerd met hun eigen influenzavirussen. Als uw dierenarts een verdenking zou hebben op een andere variant kan hij/zij het paard laten testen op het vogelgriepvirus dat momenteel voor zoveel problemen zorgt.

Vraag: Vanaf wanneer is de door de overheid afgekondigde vervoersverbod geldend?

Antwoord: Er is op dit moment geen sprake van een vervoersverbod voor paarden behalve voor paarden in het toezichtsgebied die van een bedrijf of locatie komen met commercieel gehouden pluimvee of ander gevogelte. Voor het actuele nieuws over de situatie, houd de website van de overheid in de gaten: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/nieuws

De regelingen kunnen binnen enkele uren tot dagen weer wijzigen.

Vraag: Bij vorige uitbraken was er sprake van een zogenaamde ‘eigen verklaring’, hoe zit dat nu?

Antwoord: Op dit moment is er nog geen sprake van een ‘eigen verklaring’ (dat is een verklaring dat u niet van een commercieel pluimveebedrijf afkomstig bent). Het is wel mogelijk dat als u reist met uw paard de ontvangende stal of kliniek u vraagt te verklaren dat u niet uit het toezichtsgebied van een bedrijf met pluimvee komt.

Vraag: Gelden er rondom Biddinghuizen extra maatregelen?

Antwoord: Er is een zone ingesteld van 10 km rondom de bedrijven in Biddinghuizen, waarvoor extra maatregelen gelden. De exacte grenzen van dit gebied zijn beschreven per uitbraak op:

De eerste uitbraak: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/11/26/vogelgriep-vastgesteld-bij-pluimveebedrijf-in-biddinghuizen

De tweede uitbraak: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/nieuws/2016/12/01/opnieuw-vogelgriep-bij-pluimveebedrijf-biddinghuizen

De derde uitbraak: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/nieuws/2016/12/01/opnieuw-vogelgriep-bij-pluimveebedrijf-biddinghuizen-ii

Vraag: Waar moet ik op letten bij het vervoer van paarden?

Antwoord: Op dit moment is er een vervoersbeperking in het toezichtsgebied rond Biddinghuizen. Bij vervoer van paarden uit het beschermingsgebied en toezichtsgebied geldt dat vervoer verboden is van bedrijven of locaties met pluimvee of ander gevogelte. Dan is vervoer alleen mogelijk met een ontheffing bij levensbedreigende situaties. Deze ontheffing dient ingevuld te worden door uw dierenarts. Ook dient de kliniek waar u naar toe zou willen gaan tevoren toestemming te geven dat uw paard daar inderdaad welkom is.

Voor de rest van Nederland geldt dat er een vervoersverbod is voor paarden die van een bedrijf of locatie komen met commercieel gehouden kalkoenen of eenden naar een ander bedrijf met commercieel gehouden kalkoenen of eenden. Het vervoer moet daarnaast plaatsvinden in overeenstemming met het hygiëneprotocol. (zie daarvoor de regelgeving)

Vraag: Kan ik op wedstrijd, buitenrit?

Antwoord: Ja, u kunt als u buiten het beschermings- en toezichtgebied zit gewoon op buitenrit. Hierbij is het wel verstandig verre te blijven van commerciële pluimveehouderijen.

Vraag: Moet een wedstrijdorganisatie voor aankomende week extra maatregelen nemen?

Antwoord: De komende dagen zal duidelijk worden of het toezichtgebied wordt uitgebreid en welke maatregelen de overheid verder zal nemen. U kunt de berichtgeving volgen op: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/nieuws

Vraag: Mag ik wel mijn paardenmest laten afvoeren?

Antwoord: Alleen in het toezichtsgebied mag er geen mest worden vervoerd (aangevoerd of afgevoerd) en dat geldt voor alle diersoorten. In de rest van Nederland is er voor paardenmest geen vervoersverbod of gebruiksverbod.

Ermelo (SRP):Vandaag is bij een tweede bedrijf in Biddinghuizen vogelgriep (H5) vastgesteld. Het bedrijf ligt in de 3 kilometer-zone van het afgelopen zaterdag besmet verklaarde bedrijf in Biddinghuizen. Dit betekent dat vanuit een zone van 10 kilometer (toezichtsgebied) rond het nieuwe geval in Biddinghuizen erop dit moment nog steeds alleenpaarden vervoerd mogen worden als ze van een bedrijf of locatie komen waar geen pluimvee of ander gevogelte (commercieel of hobbymatig) wordt gehouden. Dit gebied overlapt voor een groot deel met het eerder ingestelde gebied waar deze vervoersbeperkingen gelden, maar niet helemaal (klik HIER voor het gebied).

Zoals in de voorgaande berichtgeving reeds bekend is gemaakt mogen paarden van een bedrijf of locatie met pluimvee of gevogelte alleen worden vervoerd in een noodsituatie. Paarden moeten met een verklaring van een dierenarts worden vervoerd waarin staat dat het vervoernaar een specialistische klinieknoodzakelijk is omdat het paard in een levensbedreigende situatie verkeerd. Verder moet dan wel vaststaan dat de ontvangende specialistische kliniek het paard inderdaad wil opnemen. Ook moet de route met de NVWA worden overlegd.

Voor de rest van Nederland gelden bovenstaande vervoersbeperkingen niet en mogen paarden gewoon worden vervoerd.

Houdt de  website van de Rijksoverheid goed in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatst ontwikkelingen

Ermelo (SRP): Na de berichtgeving van gisteren over de uitbraak van vogelgriep in Biddinghuizen zijn er aanpassingen gemaakt op de regelgeving rondom de aan- en afvoer van paarden.

Rond het bedrijf in Biddinghuizen is een 10 kilometergebied ingesteld (klik HIERvoor het gebied). Vanuit het 10 km gebied (toezichtsgebied) rond Biddinghuizen mogen erop dit moment alleen paarden vervoerd worden als ze van een bedrijf of locatie komen waar geen pluimvee of ander gevogelte (commercieel of hobbymatig) wordt gehouden.

Paarden van een dergelijk bedrijf mogen alleen worden vervoerd in een noodsituatie. Deze moeten met een verklaring van een dierenarts worden vervoerd waarin staat dat het vervoernaar een specialistische kliniek noodzakelijk is omdat het paard in een levensbedreigende situatie verkeerd. Verder moet dan wel vaststaan dat de ontvangende specialistische kliniek het paard inderdaad wil opnemen. Ook moet de route met de NVWA worden overlegd.

Kortom: in heel Nederland mogen paarden vervoerd worden. Alleen voor bedrijven mét pluimvee of andere gevogelte in het toezichtsgebied rond Biddinghuizen geldt een vervoersverbod voor paarden, tenzij er sprake is van een levensbedreigende situatie voor het betreffende paard.

Houdt de website van de Rijksoverheid goed in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatst ontwikkelingen

Ermelo (SRP): In Biddinghuizen is bij een vleeseendenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het besmette bedrijf wordt geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het gaat bij deze besmetting om een H5 variant van de vogelgriep. Het is nog niet duidelijk of het om een hoog of laag pathogene variant gaat. Nadere analyse door het Centraal Veterinair Instituut (nieuwe naam Wageningen Bioveterinary Research) moet dit uitwijzen. De verwachting is dat de resultaten van deze analyse binnen enkele dagen beschikbaar komen.

Rond het bedrijf in Biddinghuizen is een 10 kilometergebied ingesteld (klik HIERvoor het gebied). Binnen dit gebied liggen enkele andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep.

Vanuit het 10 km gebied (toezichtsgebied) rond Biddinghuizen mogen op dit moment alleen paarden vervoerd worden met een verklaring van een dierenarts dat het vervoer naar een specialistische kliniek noodzakelijk is omdat het paard in een levensbedreigende situatie is. Verder moet vaststaan dat de ontvangende specialistische kliniek het paard inderdaad wil opnemen. Ook moet de route met de NVWA worden overlegd. Het is mogelijk dat deze regeling binnen enkele uren tot dagen wordt aangepast.

Kortom: dit betekent dat paarden vrij vervoerd mogen worden in de rest van Nederland.

Houdt de website  van de Rijksoverheid goed in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatst ontwikkelingen

(Ermelo, SRP) Anders dan vaak gedacht, is het bij deelname aan concoursen gewonnen prijzengeld vaak niet belast met btw. Dat is nu ook bevestigd door het Europese Hof van Justitie (arrest van 10 november 2016, nummer C-432/15). Het ging om een Tsjechische trainster van renpaarden.

Het prijzengeld is vrij van btw indien het prijzengeld afhankelijk is van de uitslag en de classificatie van de deelnemer. Dus het moet vooraf onzeker zijn en bepaald worden door de classificatie. Garandeert de concoursorganisatie bij voorbaat en onafhankelijk van de classificatie al een vergoeding (vaak “startgeld” genoemd), dan is die vergoeding wel onderworpen aan de btw.

Keerzijde hiervan kan wel zijn dat niet alle btw op kosten/investeringen meer aftrekbaar is. Maar dat zal volgens het arrest Europese Hof niet vaak het geval zijn.

Voor veel wedstrijdstallen zal dit een aanzienlijke belastingbesparing kunnen betekenen.

Binnenkort zal op de door de Sectorraad Paarden ondersteunde website Paardfiscaal.nl een uitgebreidere toelichting zijn opgenomen. De Sectorraad zal dit arrest ook bij de belastingdienst onder de aandacht brengen en voor zover nodig aandringen op voor de praktijk nuttige richtlijnen zodat niet iedere paardenhouder opnieuw het wiel hoeft uit te vinden.