Droes is een bacteriële infectieziekte. Droes wordt veroorzaakt door de bacterie Streptococcus equi equi. Over het algemeen worden alleen de voorste luchtwegen en de bijbehorende lymfeknopen aangetast.
Verschijnselen
 • koorts
 • gebrek aan eetlust
 • zwelling van en abcessen in lymfeknopen
 • dikke pus uit de neus
 • verhoogde ademhalingsfrequentie
 • benauwdheid
 • verspreiding van de abcessen in het lichaam (verslagen droes)
Enkele weken na een droesinfectie kan ook morbus maculosus (een allergische reactie op de droesbacterie) optreden. De verschijnselen daarvan zijn:
 • sloomheid
 • koorts
 • geen eetlust
 • een dik hoofd en dikke benen (ook wel nijlpaardhoofd en olifantsbenen genoemd)
 • kleine bloedinkjes op de slijmvliezen, zoals aan de binnenkant van de mond en op de tong.
Er lijkt een verband te zijn tussen het ontstaan van ‘verslagen droes’ en morbus maculosus, en het gebruik van antibiotica. Hier is echter nog niet voldoende bewijs voor.
Lees meer over droes, behandeling en preventie in dit artikel op de KNHS website. En kijk op: https://www.diergeneeskunde.nl/ziektebeeld/infectieuze-aandoeningen/droes/
Bron:Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht

Dit jaar dragen de eikenbomen heel veel eikels. Eikels (vooral groene) en groen eikenblad bevatten tannine. Deze stof kan bij paarden vergiftigingen veroorzaken.

Met name groene eikels zijn giftig, maar ook eikenbladeren zijn niet ongevaarlijk. Een vergiftiging van paarden wordt vaak gezien als na een herfststorm veel groene eikels en blad uit de bomen waaien en de paarden, omdat er verder niet zo veel in de wei te eten staat, de eikels en het blad allemaal opeten. De belangrijkste gifstoffen zijn tanninen.

Symptomen van vergifiting door tanninen bij paarden:

 • Sufheid
 • Slechte eetlust
 • Koliek
 • Bloederige diarre
 • Donkergekleurde urine door nierschade

 

Behandeling:

 • Laten eten van lijnzaadslobber (dit werkt laxerend).
 • De dierenarts zal paraffine per neussonde toedien en een infuus geven.
 • Bij erntig zieke dieren verwijzing naar een gespecialieerde paardenkliniek

 

Preventie:

 • Het paard voorafgaand aan de weidegang eerst een plak hooi laten eten.
 • Als door buien en storm veel eikels in het land terechtkomen, dan is het verstandig om de paarden niet onder de eiken te laten grazen. Zet dit gedeelte van de weide bijvoorbeeld af.

Lees meer over dit onderwerp op de website van de Gezondheiddienst voor Dieren.

https://www.gddiergezondheid.nl/actueel/nieuws/2015/09/pas-op-voor-eikels-en-groen-eikenblad-in-de-wei

 

Let op!

De symptomen van weidemyopathie (atypische myopatie) kunnen zeker in het begin wel iets op eikelvergiftiging lijken, maar het is duidelijk een heel ander probleem waarbij de spieren zijn aangetast en niet het maagdarmkanaal. Atypische myopathie is een ernstige spieraandoening, die vooral in het najaar optreedt met slecht weer bij (vooral jonge) dieren met weidegang. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht is gebleken dat esdoornbladeren en esdoornzaden een mogelijke oorzaak voor atypische myopathie kunnen zijn.

Lees meer over atypische myopathie:

https://www.knhs.nl/paardrijden/verzorging-van-je-paard/gezondheid-en-ziekte/atypische-myopathie/

 

Bron: FD/GD/KNHS

Het bestuur van de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) heeft de richtlijn Rhinopneumonie vastgesteld.
De richtlijn Rhinopneumonie bij het paard heeft als doel dierenartsen een overzicht te geven van de drie klinische vormen van rhinopneumonie bij het paard. De richtlijn doet aanbevelingen over het bevestigen van de klinische diagnose, de behandeling van de verschillende vormen van klinische rhinopneumonie en de management- en preventiemaatregelen die de dierenarts de eigenaar kan adviseren.

Via deze link is de volledige richtlijn te lezen op de website van de KNMvD.

De Sectorraad Paarden (SRP) heeft in samenwerking met fiscaal advocaat Ton van de Camp een nieuwe website ontwikkeld. Het adres van de site is www.paardfiscaal.nl. De website bevat praktische en algemene informatie over fiscale regelgeving voor de hippische sector.

Ontstaan van de website
SRP-secretaris Nelleke Krol vertelt: “Het was Ton van de Camp die ons benaderde met het idee voor een dergelijke website. Ton van de Camp adviseert de SRP al jaren bij fiscale dossiers en we constateerden dat we bij de SRP steeds vaker vragen kregen over dit onderwerp. Dat is ook niet vreemd gezien de complexiteit van sommige regelingen. Soms zeer specifieke vragen, maar ook algemene vragen over bepaalde BTW-regelingen. Dit heeft ons bestuur doen besluiten om deze website te initiëren.”

Ton van de Camp: ”De fiscale regelgeving is complex, zeker voor de hippische sector met een veelheid aan activiteiten. Met deze website beogen we hippische ondernemers, organisaties, en hun adviseurs te helpen hun weg te vinden door dit woud van regels.” Met deze website wil de SRP absoluut niet op de stoel van de adviseur gaan zitten. Van de Camp: “De informatie is niet bedoeld om in een concrete situatie één op één toe te passen zonder voorafgaand advies van de eigen accountant/belastingadviseur van het betreffende bedrijf. Dat is en blijft maatwerk.”

Constant in ontwikkeling
De hippische sector en de fiscale regelgeving veranderen continu. Daarom zal de inhoud van de website ook regelmatig gewijzigd worden. Uiteraard spannen de SRP en Van de Camp zich in om de website up to date te houden. Echter nodigt de SRP ondernemers, organisaties, adviseurs en belastingdienst uit om een bijdrage aan deze website te leveren met actuele ontwikkelingen of onderwerpen die de website momenteel nog niet bevat. De SRP blijft zich voortdurend inspannen om de belangen van hippische ondernemers op dit dossier goed te behartigen. Via de websites www.sectorraadpaarden.nl en www.paardfiscaal.nlwordt het actuele nieuws gedeeld met de achterban.

Afgelopen week kwamen plannen naar buiten van het kabinet om het belastingstelsel te hervormen waarbij het lage btw tarief zou worden geschrapt. Een btw-verhoging zou volgens de Sectorraad Paarden een grote klap betekenen voor de hele paardensector. Omdat de verhoging op het bordje van de consument komt, zullen veel hobbymatige paardensporters bij een hogere prijs mogelijk afhaken. Voor maneges, instructie-, sport- en trainingsstallen en andere hippische ondernemers zou dit een funeste ontwikkeling zijn.

De marges staan in de gehele paardensector al jaren onder druk. Naast banenverlies, zal een btw-verhoging ook gevolgen kunnen hebben voor de kwaliteit van de accommodaties en daarmee voor de veiligheid in de sport.

Naar aanleiding van het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 28 januari jl. heeft staatssecretaris Dijksma een brief gestuurd aan de Tweede Kamer om een aantal zaken nader toe te lichten. In de brief wordt onder andere gesproken over paardenzoonosen, overleg paarden KI-stations en paardenwelzijn. Lees hier de volledige brief.

Op 23 april kwam het bericht naar buiten over Rhinopneumonie in Moergestel. Op dit moment zijn er geen nieuwe besmettingen vastgesteld. Hiermee vindt de Sectorraad Paarden het verantwoord om het eerdere advies over te nemen extra maatregelen voor bescherming tegen het virus in te trekken.

 

Voor meer informatie over Rhinopneumonie verwijst de SRP naar www.sectorraadpaarden.nl

Op een locatie in Moergestel (Midden Brabant) is Rhinopneumonie vastgesteld. Paarden van de locatie worden niet vervoerd.

De Gezondheidsheidsdienst voor Dieren (GD) heeft na onderzoek bevestigd dat het op deze locatie gaat het om EHV1, de variant van rhinopneumonie die zich uit middels verkoudheidsverschijnselen, abortus en die in dit geval ook bij een paard neurologische verschijnselen heeft veroorzaakt. Dit onderzoek heeft direct plaatsgevonden nadat de eerste ziekte verschijnselen zichtbaar waren.

Het paard wordt intensief verpleegd en het bedrijf heeft direct de deuren gesloten. De contactadressen zijn ingelicht en de paarden staan dagelijks onder controle van een dierenarts.

U kunt uw paarden zelf controleren door tweemaal daags de temperatuur op te nemen. Bij verdenking van Rhinopneumonie is het verstandig om direct de dierenarts te raadplegen.

Voor meer achtergrondinformatie over Rhinopneumonie verwijst de SRP naar www.sectorraadpaarden.nl

De monitoring op West Nile Virus is in Nederland gestart in het najaar van 2014. De monitoring wordt uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in opdracht van de Sectorraad Paarden (SRP). Voor deze monitoring zijn in 2014 220 bloedmonsters ingestuurd vanuit 25 dierenartsenpraktijken. Deze monitoring leverde geen positieve monsters op.

Eind 2011 heeft de SRP in overleg met het toenmalige ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (EL&I), een agenda infectieuze ziekten vastgesteld. Op basis hiervan bleek sprake van een gezamenlijke basis om een samenwerking te starten op het gebied van paardengezondheid. Een onderdeel van deze samenwerking is de monitoring ten behoeve van West Nile Virus (WNV) en Equine Infectieuze Anemie (EIA) bij paarden in Nederland.

Voor de monitoring EIA zijn in 2014 300 bloedmonsters ingestuurd, afkomstig van twee slachterijen. Deze bloedmonsters zijn, volgens afspraak met de betrokken partijen, opgeslagen en worden op zijn vroegst drie maanden na afname getest. Ten tijde van het schrijven van dit bericht zijn een gedeelte van de bloedmonsters getest en de uitslagen daarvan waren negatief (geen EIA aangetoond).

De website www.paardenwelzijnscheck.nlheeft sinds de lancering in november 2014 al ruim 7.000 bezoekers mogen verwelkomen. Een deel van de bezoekers neemt een kijkje en gaat op zoek naar achtergrondinformatie over de diverse thema’s. Ongeveer de helft van alle bezoekers vult de vragenlijst in zijn geheel in om de beschikking te krijgen over de tips en adviezen die gegeven worden. Van de diverse gebruiksdoelen worden niet-intensieve sport en intensieve sport het meest gekozen.

De Sectorraad Paarden heeft de check ontwikkeld in samenwerking met Universiteit Utrecht. De huidige versie van de paardenwelzijnscheck is een eerste versie en momenteel wordt de check verder ontwikkeld en van nog meer informatie te voorzien. Met name de mogelijkheid tot compensatie is een zeer belangrijke ontwikkeling. Wanneer een paard bijvoorbeeld in een iets te kleine stal staat maar wel dagelijks ruim voldoende (vrije) beweging krijgt is er geen sprake van verminderd welzijn.

De paardenwelzijnscheck is te volgen via Facebook.com/paardenwelzijnschecken Twitter.com/welzijnscheck