ERMELO – Op 16 mei j.l. is Equine Infectieuze Anemie (EIA) vastgesteld bij een paard in de Provincie Luik in België. De Belgische autoriteiten doen momenteel onderzoek naar de contacten die er zijn geweest met andere paarden. Het desbetreffende bedrijf is geblokkeerd. De Sectorraad Paarden wordt door de Nederlandse overheid op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

EIA is een virale ziekte die gepaard gaat met koorts, bloedarmoede, nerveuze- en circulatiestoornissen. De incubatietijd bedraagt normaal gesproken een tot drie weken, maar soms zelfs drie maanden. Af en toe kent de ziekte een dodelijk verloop, maar een groot aantal dieren wordt drager van EIA en vertoont nooit symptomen. Stress kan de ziekte echter opnieuw activeren.

De ziekte wordt overgebracht door bloedzuigende insecten (dazen, stalvliegen) en is niet direct van paard op paard besmettelijk. Het virus wordt overgebracht door middel van bloedproducten, met bloed bevuilde injectienaalden of instrumenten voor gebitbehandeling. Besmette insecten kunnen het virus via hun monddelen over een afstand van maximaal 200 meter transporteren. Het is verstandig om bij twijfel over symptomen van EIA bij paarden een dierenarts te raadplegen.

EIA is een aangifteplichtige handelsziekte. Dit houdt in, dat de paardenhouder of de dierenarts van een eventuele verdenking van EIA melding moet maken bij de NVWA. Voor export dienen paarden vrij te zijn van EIA om te voorkomen dat Nederland zieke paarden exporteert (Richtlijn 90/426/EEG). Nederland is op dit moment officieel vrij van EIA. Na besmetting met het virus blijft een paard levenslang drager en daarmee een potentiële infectiebron voor andere paarden. Een bedrijf waar EIA geconstateerd is wordt daarom geblokkeerd en kan niet exporteren totdat er geen EIA-seropositieve paarden meer aanwezig zijn.

Er bestaat geen vaccin of afdoende behandeling tegen EIA. De preventie van EIA draait om het snel onderkennen van geïnfecteerde dieren, het isoleren van besmette of verdachte dieren en om de preventie van contact met insecten en de bestrijding van insecten. Ook overdracht via besmette naalden, instrumenten of besmet plasma moet worden voorkomen.