Ermelo (SRP) – In 2009 is door Wageningen UR Livestock Research het onderzoek Welzijnsmonitor Paardenhouderij uitgevoerd. Dit in opdracht van het ministerie van EL&I, KNHS, LTO en FNHO en de Dierenbescherming.. Aanvankelijk was het de bedoeling een volledig wetenschappelijk onderbouwde Welzijnsmonitor Paard te ontwikkelen. In de uitvoering bleek het niet haalbaar om de mate van welzijn wetenschappelijk te meten en te verwerken in een praktisch hanteerbare monitor. Gedurende het project is wel veel kennis opgedaan over de aspecten die bij het welbevinden van paarden een rol spelen. Die ervaring wordt de komende periode gebundeld in een praktische BasisCheck voor Paardenwelzijn. Elementen uit ‘Plan van aanpak welzijn paardenhouderij’ en de ‘Gids voor Goede Praktijken’ worden hierin meegenomen.

De BasisCheck voor Paardenwelzijn wordt een praktische checklist waaruit paardenhouders kunnen opmaken hoe het met hun dieren is gesteld en hoe zij het welzijn nog verder kunnen verbeteren. Of en de wijze waarop de zogeheten BasisCheck voor Paardenwelzijn het beste kan worden gerealiseerd wordt onderzocht door de Sectorraad Paarden.

Complex is wel dat tijdens het onderzoek is gebleken dat afhankelijk van ondermeer gebruik, ras, leeftijd andere welzijnsparameters van toepassing zijn. De check gaat hier voldoende ruimte voor geven .

De BasisCheck wijst de gebruiker op de verschillende aspecten die relevant zijn voor het welzijn van de paarden. Bijvoorbeeld het aantal uren en type beweging dat een paard krijgt, beschikbaarheid van ruwvoer, water en mogelijkheden tot sociaal contact. Op basis van de uitkomsten van de BasisCheck kan de paardeneigenaar zelf beoordelen hoe het welzijn van het paard gewaarborgd is en indien nodig worden oplossingen aangereikt om het welzijn op specifieke punten verder te verbeteren. Vaak met eenvoudige maatregelen.

Met de BasisCheck voor Paardenwelzijn geeft de Sectorraad Paarden een signaal af, ‘Zorg goed voor je paard’ en geeft duidelijke handvatten voor verbetering van paardenwelzijn, ook door de inhoud van de Gids Goede Praktijken herhaald onder de aandacht te brengen. Een logische volgende stap op de campagne ‘Ik zorg goed voor mijn paard. Wat doe jij’. Daarnaast worden door partijen in de Sectorraad Paarden, daar waar mogelijk verbeterpunten verankerd in reglementen, bijvoorbeeld het KNHS wedstrijdreglement.

ERMELO (SRP) –Deze maand staat het scheren van tastharen en de oren centraal in de voorlichtingscampagne ‘Ik zorg goed voor mijn paard! Wat doe jij?’, van de Sectorraad Paarden (SRP). De campagne informeert paardenhouders over belangrijke welzijnsthema’s via een website, posters en social media over de juiste verzorging van een paard.

De tastharen rond de mond en de haren in de oren bij paarden en pony’s hebben een functie. De haren in de oren beschermen tegen regenwater, vuil, insecten en parasieten. Wanneer de haren worden verwijderd hebben deze dus vrij spel. Het uitscheren van de oren is voor veel paardenhouders nog altijd gebruikelijk. Veelal omdat het mooier wordt gevonden en het hoofd meer uitstraling krijgt. Maar het is in wezen, een inbreuk op het welzijn van het paard. Net als het scheren van de tastharen. Onder de neus en mond kan een paard nauwelijks dingen met het oog waarnemen. De tastharen nemen de rol van de ogen over. Met de haren tast een paard of pony de omgeving af. Voelt het bijvoorbeeld oneffenheden op de grond, zijn voer in de bak of op de grond. Door de tastharen zal een paard zich minder snel stoten.

De Sectorraad Paarden (SRP) heeft het niet geheel uitscheren van de oren en het afscheren van de tastharen opgenomen in de Gids voor Goede Praktijken. In Duitsland is wettelijk vastgelegd dat het geheel uitscheren van de oren niet in toegestaan.

Het is geen probleem om de uitstekende haren te verwijderen maar het gehele oor uitscheren moet tot het verleden behoren. De samenwerkende partijen in de Sectorraad Paarden gaan dit vanaf nu actief bij leden onder de aandacht brengen. In de eerste instantie worden leden via voorlichting op de hoogte gebracht. Dit wordt aansluitend in reglementen van fokkerij, ondernemers en sport opgenomen. Een paard met geheel uitgeschoren oren, mag dan niet langer deelnemen aan fokkerij en sport evenementen.

Over de campagne
De voorlichtingscampagne is een initiatief van de Sectorraad Paarden in samenwerking met het Nederlands Hippisch Kenniscentrum en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en richt zich met de website https://www.voorkompaardenleed.nl/ op het verbeteren van kennis over paardenwelzijn. Paardenliefhebbers kunnen de actie volgen en delen via Facebook op facebook.com/voorkompaardenleed en Twitter met #voorkompaardenleed. De campagne informeert paardenhouders via een website, posters en social media over de juiste verzorging van een paard.

De campagne is een vervolg op de Gids voor Goede Praktijken, die sinds vorig jaar een aantal praktische richtlijnen voor paardenwelzijn onder de aandacht brengt. De campagne is in juni van start gegaan met voorlichting over het natuurlijke gedrag van het paard. Deze maand staat de aard van het paard centraal, de komende maand wordt aandacht besteed aan de huisvesting van het paard.

Facebook: facebook.com/voorkompaardenleed

Twitter: @Zorgvoorjepaard #voorkompaardenleed

Website: https://www.voorkompaardenleed.nl/

Eerste glossy ”met een missie” voor Adelinde Cornelissen 
Met het welzijn van paarden kan het stukken beter

Meer beweging, meer sociaal contact, meer ruwvoer – met het welzijn van naar schatting 400.000 paarden in Nederland gaat het de goede kant op, maar het kan nog stukken beter. Dat is de boodschap van de glossy PAARD & welzijn die op Werelddierendag is gepresenteerd.

Amazone Adelinde Cornelissen nam in Barneveld het eerste exemplaar in ontvangst. Ze deed dat tijdens de open dag van manege- en ponykamp De Burght, een hypermoderne Paarden Vrijloop Stal, gebaseerd op het uitgangspunt dat paarden in een kudde leven.

De glossy is in een oplage van 50.000 exemplaren verspreid over ruim vijfhonderd winkels voor dierbenodigdheden in het hele land. Paardenliefhebbers kunnen de glossy daar gratis afhalen. Ook is er een digitale versie verschenen .

Uitgangspunt voor de glossy is de Gids Goede Praktijken van de Sectorraad Paarden. De glossy beschrijft twaalf manieren om van je paard te houden: door verbeteringen aan te brengen in de voeding, huisvesting, training, en verzorging worden paarden gelukkiger, evenwichtiger en gezonder. Een reportage over trends in de stal is een bron van inspiratie: voor veel paarden blijkt groepshuisvesting een goed alternatief. Portretten van Anky van Grunsven, Adelinde Cornelissen, Bram Chardon en Carmen Römer laten zien wat het welzijn van paarden voor hen inhoudt: ‘’Paardrijden begint bij jezelf”, benadrukt de winnares van de zilveren medaille dressuur op de Olympische Spelen.
De enige hoogleraar ethologie en welzijn paard in het Nederlandse taalgebied Machteld van Dierendonck pleit voor de invoering van een basisbewijs voor houders van paarden, zodat iedereen de benodigde kennis heeft voordat zij deze dieren gaan houden.

Stichting Levende Have is uitgever van de glossy. De Sectorraad Paarden en het Nederlands Hippisch Kenniscentrum zijn mede-initiatiefnemers. Een redactiecommissie met daarin onder meer vertegenwoordigers van Bokt.nl, Dierenbescherming, KNHS en Vereniging Eigen Paard heeft een belangrijke inhoudelijke bijdrage geleverd. ”Een prachtig samenwerkingsproject”, aldus hoofdredacteur Jinke Hesterman. ”Met als resultaat een uniek product: een glossy met een missie. Bedoeld om het welzijn van paarden te bevorderen.”

Klik hier voor de adressen van de winkels waar de glossy verkrijgbaar is.
https://www.levendehave.nl/files/Waar%20is%20glossy%20verkrijgbaar_0.pdf

ERMELO (SRP) – Deze maand staat de verzorging van het paard centraal in de voorlichtingscampagne ‘Ik zorg goed voor mijn paard! Wat doe jij?’, van de Sectorraad Paarden (SRP). De campagne informeert paardenhouders over belangrijke welzijnsthema’s via een website, posters en social media over de juiste verzorging van een paard.

Je paard dagelijks controleren op de aanwezigheid van voedsel en water, op zijn gezondheidsstatus en op verwondingen. Dat is de basis van goed voor je paard zorgen. Regelmatig de hoeven en het paardengebit controleren en verzorgen hoort daar ook bij. Een gezond paard heeft een glanzende vacht, normale eetlust en maakt een rustige indruk, maar is wel attent.

Weet je wat je moet doen om infectieuze ziekten als Influenza en Rhinopneumonie tegen te gaan? Infectieuze ziekten worden veroorzaakt door virussen, bacteriën of andere ziekteverwekkers zoals bijvoorbeeld teken. Virussen gaan meestal direct van paard naar paard. Vaccineren kan helpen tegen infectie, maar geeft nooit honderd procent bescherming. Op wedstrijden komen veel paarden bij elkaar. Probeer vreemde paarden niet aan elkaar te laten neuzen. Het andere paard kan een ziekteverwekker bij zich hebben, zonder dat het er last van heeft.

Vaccineren tegen Influenza en Rhinopneumonie moet met alle paarden tegelijk gebeuren. Als enkele paarden van dezelfde stal niet geënt worden, kunnen die ervoor zorgen dat de hoeveelheid ziekteverwekkers in de stal zo hoog worden, dat de antistoffen door het vaccin niet genoeg bescherming bieden.

De hoeven van een paard moeten zo vaak als nodig worden bekapt, om de gezondheid van de hoef te behouden. De frequentie van het bekappen hangt af van onder andere de leeftijd van het paard, het seizoen, de voeding en het gebruik van het paard. Elke zes tot acht weken controle is een goede richtlijn.

Gebitsverzorging is afhankelijk van factoren zoals voeding en bijvoorbeeld de natuurlijke gebitskwaliteit. Een vakbekwame gebitsverzorger en/of dierenarts adviseert met welke regelmaat het gebit onderzocht moet worden. Het is belangrijk om een dierenarts in te schakelen bij acute gezondheidsproblemen. Deze kan je ook doorverwijzen naar een erkende fysiotherapeut voor paarden of een goed opgeleide chiropractor als er stoornissen zijn aan het bewegingsapparaat.

Daarnaast zijn er vele aandachtspunten waar rekening mee gehouden moet worden. Onder andere ontwormen, vaccineren, insleep van ziekten bij de introductie van nieuwe paarden en infectieuze ziekten.. Meer informatie en achtergronden zijn te vinden op de website van de campagne https://www.voorkompaardenleed.nl/

Over de campagne
De voorlichtingscampagne is een initiatief van de Sectorraad Paarden in samenwerking met het Nederlands Hippisch Kenniscentrum en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en richt zich met de website https://www.voorkompaardenleed.nl/ op het verbeteren van kennis over paardenwelzijn. Paardenliefhebbers kunnen de actie volgen en delen via Facebook op facebook.com/voorkompaardenleed en Twitter met #voorkompaardenleed. De campagne informeert paardenhouders via een website, posters en social media over de juiste verzorging van een paard.

De campagne is een vervolg op de Gids voor Goede Praktijken, die sinds vorig jaar een aantal praktische richtlijnen voor paardenwelzijn onder de aandacht brengt. De campagne is in juni van start gegaan met voorlichting over het natuurlijke gedrag van het paard. Deze maand staat de verzorging van het paard centraal, de komende maanden wordt aandacht besteed aan de aard van het paard en de huisvesting van het paard.

Facebook: facebook.com/voorkompaardenleed

Twitter: @Zorgvoorjepaard #voorkompaardenleed

Website: https://www.voorkompaardenleed.nl/

ERMELO (SRP) – Op een warme dag drinkt een paard wel 70 liter water! Naast schoon drinkwater heeft een paard ook behoefte aan voldoende ruwvoer. Deze maand staat ‘Voeding’ centraal in de voorlichtingscampagne ‘Ik zorg goed voor mijn paard! Wat doe jij?’, van de Sectorraad Paarden (SRP). De campagne informeert paardenhouders over belangrijke welzijnsthema’s via een website, posters en social media over de juiste verzorging van een paard.

Paarden hebben vrije toegang tot schoon drinkwater nodig. Records of routine worming and/or vaccinations should be kManagement practices should accommodate the natural behaviour of horses, such asDe dagelijkse behoefte aan water kan variëren van 20 tot 70 liter, afhankelijk van detemperature and humidity, bodyweight, level of activity and health. temperatuur en luchtvochtigheid, het lichaamsgewicht van het paard, de mate van activiteit en de gezondheid. Het water dat de paarden drinken moet makkelijk toegankelijk en helder zijn en niet stinken.

Het is erg belangrijk dat paarden meerdere keren per dag ruwvoer aangeboden krijgen. Het is per paard verschillend hoeveel ruwvoer een paard nodig heeft. Dit hangt onder andere samen met de conditie van het paard en de prestaties die van het paard worden gevraagd. Op de website https://www.voorkompaardenleed.nl/ is meer informatie te vinden over het voeren van de juiste hoeveelheid ruwvoer. Ruwvoer is van groot belang in het rantsoen van paarden en is noodzakelijk voor een goede spijsvertering. Dagelijkse controle van de kwaliteit is belangrijk. De paardenhouder/eigenaar is verantwoordelijk voor hetgeen het paard te eten krijgt. Hooi met veel stof of schimmels is schadelijk voor de gezondheid. Een pak kuilvoer dat geopend wordt, kan binnen enkele dagen beschimmeld raken. Schimmels zijn belangrijke oorzaken van koliek, een aandoening waar paarden dikwijls aan overlijden.

Over de campagne
De voorlichtingscampagne is een initiatief van de Sectorraad Paarden en richt zich met de website https://www.voorkompaardenleed.nl/ op het verbeteren van kennis en het wegnemen van onkunde over paardenwelzijn. Paardenliefhebbers kunnen de actie volgen en delen via Facebook op facebook.com/voorkompaardenleed en Twitter met #voorkompaardenleed. De campagne informeert via een website, posters en social media, paardenhouders over de juiste verzorging van een paard.

De campagne is een vervolg op de Gids voor Goede Praktijken, die sinds vorig jaar een aantal praktische richtlijnen voor paardenwelzijn onder de aandacht brengt. De campagne is in juni van start gegaan met voorlichting over het natuurlijke gedrag van het paard. Deze maand staat voeding centraal, de komende maanden wordt aandacht besteed aan de verzorging en de huisvesting van het paard.

Facebook: facebook.com/voorkompaardenleed

Twitter: @Zorgvoorjepaard #voorkompaardenleed

Website: www.voorkompaardenleed.nl

In het kader van de voorlichtingscampagne ‘Ik zorg goed voor mijn paard! Wat doe jij?’ wordt het jonge paard deze maand onder de aandacht gebracht. Het spenen, de voeding, de beweging en het sociaal contact zijn van groot belang voor het verantwoord laten opgroeien van jonge paarden. De campagne informeert paardenhouders via een website, posters en social media over de juiste verzorging van een paard.

Het heeft de voorkeur om veulens geleidelijk, vanaf de leeftijd van minimaal vier tot zes maanden te spenen. Dit sluit aan bij de natuurlijke situatie wat voedingsbehoefte betreft. Op deze leeftijd neemt het veulen naast moedermelk ook ander voer op. Op basis van wetenschappelijk onderzoek wordt geadviseerd de veulens geleidelijk te spenen. Dat wil zeggen dat ze voorafgaand aan het spenen worden bijgevoerd met het voer dat ze na het spenen zullen krijgen (beperkt krachtvoer, voldoende ruwvoer/gras) en dat het veulen regelmatig een steeds langere tijd wordt gescheiden van de merrie. Daarnaast is het van belang dat veulens in groepen van minimaal twee veulens worden opgefokt.

Onderzoek heeft uitgewezen dat veulens in een groep elkaar uitdagen om te bewegen. Hiermee wordt hun fysieke ontwikkeling gestimuleerd. Voldoende beweging en goede voeding vanaf de geboorte is noodzakelijk voor de ontwikkeling van bot- en spierstructuren in de onderste ledematen. Alle veulens worden geboren als sociale dieren. Sociaal gedrag moeten ze echter leren. Dat kunnen ze alleen leren van soortgenoten, liefst van dezelfde leeftijd.

De voorlichtingscampagne is een initiatief van de Sectorraad Paarden en richt zich met de website www.voorkompaardenleed.nl op het verbeteren van kennis en het wegnemen van onkunde over paardenwelzijn. Paardenliefhebbers kunnen de actie volgen en delen via Facebook op facebook.com/voorkompaardenleed en Twitter met #voorkompaardenleed. De campagne informeert via een website, posters en social media, paardenhouders over de juiste verzorging van een paard.

De campagne is een vervolg op de Gids voor Goede Praktijken, die sinds vorig jaar een aantal praktische richtlijnen voor paardenwelzijn onder de aandacht brengt. De campagne is in juni van start gegaan met voorlichting over het natuurlijke gedrag van het paard. Deze maand staat de ontwikkeling van het jonge paard centraal, de komende maanden wordt aandacht besteed aan de voeding, de verzorging en de huisvesting van het paard.

Paardenhouders en –eigenaren dragen de verantwoordelijkheid om hun veulens en jonge paarden de juiste zorg te bieden. De richtlijnen benadrukken deze verantwoordelijkheid en lichten tegelijkertijd toe hoe de paardenhouder en –eigenaar het beste voor zijn of haar paard kan zorgen. Paarden zijn bijvoorbeeld sociale dieren en om die reden moet het mogelijk zijn voor een paard om dagelijks sociaal contact te hebben met soortgenoten. Verder is een juiste combinatie van stalling, verzorging en beweging essentieel. Maar ook het tijdig inschakelen van een deskundige is een belangrijk speerpunt .

Facebook: facebook.com/voorkompaardenleed

Twitter: @Zorgvoorjepaard #voorkompaardenleed

Website: www.voorkompaardenleed.nl

Bron: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)

Het ministerie van EL&I en de paardensector willen goed voorbereid zijn op een mogelijke uitbraak van Afrikaanse paardenpest. Op 26 juni oefenen zij daarom de crisisorganisatie, de communicatie en de samenwerking.

Wat is Afrikaanse paardenpest?

Afrikaanse paardenpest is een ernstige virusziekte bij paarden en paardachtigen zoals pony’s, ezels en zebra’s. Dieren kunnen elkaar niet rechtstreeks besmetten door lichamelijk contact. De overdracht van de ziekte gebeurt via stekende muggen, ook wel knutten genoemd. Afrikaanse paardenpest wordt veroorzaakt door het aan blauwtong en Schmallenberg verwante Orbivirus. Paardenhouders en dierenartsen moeten de ziekte melden; de overheid is verplicht de ziekte te bestrijden.

In hoeverre vormt het voor Nederland en Europa een bedreiging?

De ziekte heeft Nederland nog niet bereikt, maar voorkomen is beter dan genezen, zeker in een land met zo’n 450.000 paarden. Bij de OIE (wereldorganisatie voor diergezondheid) staat Afrikaanse paardenpest op de A-lijst vanwege de hoge mortaliteit onder paarden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vier verschillende vormen van klinische Afrikaanse paardenpest: de milde vorm, de ademhalingsvorm, de hartvorm en de gemengde vorm.

Kan de overheid de bestrijding alleen af?

Nee, vandaar ook de naam van de crisisoefening: Sleipnir. Dat is een achtbenig paard uit de Noorse en Germaanse mythologie dat symbool staat voor de omvang van deze oefening. Net als de acht benen van Sleipnir moeten ook het ministerie van EL&I, de Sectorraad Paarden en betrokken sectororganisaties leren om goed met elkaar samen te werken. De crisisoefening is onderdeel van een leerproces. Om goed voorbereid te zijn op een eventuele uitbraak van de Afrikaanse paardenpest, is het belangrijk om samen de aanpak op orde te hebben.

Zijn we de afgelopen jaren verder gekomen?

Het ministerie van LNV heeft in 2008 een concept beleidsdraaiboek geschreven, gebaseerd op een Europese richtlijn uit 1992. Deskundigen hebben de overheid toen geadviseerd om bij de Europese Commissie aan te dringen op aanpassingen van de richtlijn in verband met te verwachten knelpunten en kennislacunes. Daarop heeft het ministerie 2,5 jaar onderzoek laten doen naar Afrikaanse paardenpest, waarbij is gekeken wat er anders zou kunnen in het huidige draaiboek.

Wat gebeurt er na de crisisoefening?

In september bespreken de overheid, de Sectorraad Paarden en betrokken sectororganisaties wat zij hebben geleerd van de oefening. Vervolgens vindt er een consultatie plaats waarbij een brede groep betrokkenen het aangepaste beleidsdraaiboek kan becommentariëren. Mede op basis daarvan zal het ministerie bekijken of het draaiboek moet en kan worden herzien. Ook de paardensector gebruikt de oefening om zich voor te bereiden op een mogelijke uitbraak van paardenpest.

ERMELO (SRP) – Vandaag start de nieuwe voorlichtingscampagne ‘Ik zorg goed voor mijn paard! Wat doe jij?’. De campagne is een initiatief van de Sectorraad Paarden en richt zich met de nieuwe website https://www.voorkompaardenleed.nl/ op het verbeteren van kennis en het wegnemen van onkunde over paardenwelzijn. Anky van Grunsven is één van de boegbeelden van de campagne die via een website, posters en social media paardenhouders informeert over de juiste verzorging van een paard.

“Paardenhouders zorgen goed voor hun paarden. Als er sprake is van welzijnsproblemen bij het houden van paarden heeft dit bijna nooit te maken met onwil, maar met onkunde,” aldus Piet Jansen, voorzitter Sectorraad voor Paarden (SRP). “Paardenhouders zijn zelf verantwoordelijk voor het welzijn van hun dier, onze rol is hen informeren over de juiste verzorging van een paard. We roepen alle paardenliefhebbers in Nederland op deze actie via social media en posters uit te dragen.”

Paardenliefhebbers kunnen de actie volgen en delen via Facebook op facebook.com/voorkompaardenleed en Twitter met #voorkompaardenleed. De posters worden aan paardensportverenigingen, dierenartsen, maneges, ruitersportzaken en Boerenbond- en Welkoop winkels toegezonden en kunnen kosteloos via de site https://www.voorkompaardenleed.nl/ worden aangevraagd. Op de website staat alle informatie over deze actie met praktische tips over de juiste verzorging van een paard. Waar moet je op letten bij de verzorging van een paard? Voeding, huisvesting, beweging, gezondheid, gedrag, alles komt aan bod.

De campagne richt zich niet alleen op de ruim 400.000 leden van de bij de SRP aangesloten organisaties en actieve paardensporters, maar ook op de ongebonden houders van paarden. Deze groep bestaat uit circa 50.000 bedrijven en particulieren. Zij vallen buiten de scoop van de organisaties op het terrein van de paardensport. De Sectorraad Paarden heeft deze actie ontwikkeld in samenwerking met het Nederlands Hippisch Kenniscentrum en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

De campagne is een vervolg op de Gids voor Goede Praktijken, die sinds vorig jaar een aantal praktische richtlijnen voor paardenwelzijn onder de aandacht brengt.

Paardenhouders en –eigenaren dragen de verantwoordelijkheid om hun paard(en) de juiste zorg te bieden. De richtlijnen benadrukken deze verantwoordelijkheid en lichten tegelijkertijd toe hoe de paardenhouder en –eigenaar het beste voor zijn of haar paard kan zorgen. Paarden zijn bijvoorbeeld sociale dieren en om die reden moet het mogelijk zijn voor een paard om dagelijks sociaal contact te hebben met soortgenoten. Verder is een juiste combinatie van stalling, verzorging en beweging essentieel. Maar ook het tijdig inschakelen van een deskundige is een belangrijk speerpunt .

ERMELO – Op 16 mei j.l. is Equine Infectieuze Anemie (EIA) vastgesteld bij een paard in de Provincie Luik in België. De Belgische autoriteiten doen momenteel onderzoek naar de contacten die er zijn geweest met andere paarden. Het desbetreffende bedrijf is geblokkeerd. De Sectorraad Paarden wordt door de Nederlandse overheid op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

EIA is een virale ziekte die gepaard gaat met koorts, bloedarmoede, nerveuze- en circulatiestoornissen. De incubatietijd bedraagt normaal gesproken een tot drie weken, maar soms zelfs drie maanden. Af en toe kent de ziekte een dodelijk verloop, maar een groot aantal dieren wordt drager van EIA en vertoont nooit symptomen. Stress kan de ziekte echter opnieuw activeren.

De ziekte wordt overgebracht door bloedzuigende insecten (dazen, stalvliegen) en is niet direct van paard op paard besmettelijk. Het virus wordt overgebracht door middel van bloedproducten, met bloed bevuilde injectienaalden of instrumenten voor gebitbehandeling. Besmette insecten kunnen het virus via hun monddelen over een afstand van maximaal 200 meter transporteren. Het is verstandig om bij twijfel over symptomen van EIA bij paarden een dierenarts te raadplegen.

EIA is een aangifteplichtige handelsziekte. Dit houdt in, dat de paardenhouder of de dierenarts van een eventuele verdenking van EIA melding moet maken bij de NVWA. Voor export dienen paarden vrij te zijn van EIA om te voorkomen dat Nederland zieke paarden exporteert (Richtlijn 90/426/EEG). Nederland is op dit moment officieel vrij van EIA. Na besmetting met het virus blijft een paard levenslang drager en daarmee een potentiële infectiebron voor andere paarden. Een bedrijf waar EIA geconstateerd is wordt daarom geblokkeerd en kan niet exporteren totdat er geen EIA-seropositieve paarden meer aanwezig zijn.

Er bestaat geen vaccin of afdoende behandeling tegen EIA. De preventie van EIA draait om het snel onderkennen van geïnfecteerde dieren, het isoleren van besmette of verdachte dieren en om de preventie van contact met insecten en de bestrijding van insecten. Ook overdracht via besmette naalden, instrumenten of besmet plasma moet worden voorkomen.

ERMELO – Op 14 mei heeft de Sectorraad Paarden een persbericht uitgebracht met informatie over de Influenza uitbraak in Frankrijk. Het onderzoek om te bepalen of het in Nederland gebruikte vaccin voldoende bescherming geeft tegen het type Influenza virus dat in Frankrijk paarden ziek gemaakt heeft is nog niet afgerond.

In afwachting van de resultaten is het verstandig paarden die internationaal reizen extra intensief te controleren. Tijdig vaccineren van paarden blijft van belang, met name niet gevaccineerde paarden lopen extra risico. Paarden die reeds gevaccineerd zijn extra vaccineren wordt niet geadviseerd.

Klik hier voor een document met inhoudelijke informatie over Influenza.

Een paard dat besmet is met Influenza heeft mogelijk de volgende symptomen: koorts, droge hoest gevolgd door neusuitvloeiing, sloomheid, verminderde eetlust, spierpijn en slapte.

Wanneer een paard wordt verdacht van een Influenza besmetting, wordt het volgende geadviseerd:

– Raadpleeg uw eigen dierenarts;

– Isoleer zieke of verdachte paarden;

– Neem de temperatuur op van de zieke of verdachte paarden;

– Laat verdachte of zieke paarden zoveel mogelijk in de eigen stal om verdere verspreiding te voorkomen;

– Zolang de oorzaak van de ziekte niet is bevestigd, laat dan de persoon die de paarden verzorgt niet in contact komen met andere paarden.