Voortgangsrapportage Gids voor Goede Praktijken

In het voorjaar van 2011 heeft de Sectorraad paarden 12 richtlijnen opgesteld die bijdragen aan een verbeterd welzijn in de paardenhouderij. Middels een brief aan de toenmalige staatsecretaris van EL&I zijn de 12 richtlijnen bekend gemaakt. September 2011 is de Gids voor Goede Praktijken, waarin de richtlijnen verder zijn uitgewerkt, gepresenteerd.

In deze rapportage van maart 2013 is kort weergegeven (door middel van een aantal voorbeelden) wat er omtrent de 12 richtlijnen is ge´mplementeerd.

In januari 2015 heeft de Sectorraad Paarden een nieuwe voortgangsrapportage gepubliceerd over 2013-2014.

Blijf op de hoogte via
deze nieuwsbrief.

Sectorraad Paarden

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres:
De Beek 125
3852 PL Ermelo

Secretariaat:
Jan-Paul Duijndam
T: 0577 - 408320
M: 06 - 24277780
email: info@sectorraadpaarden.nl