Werkgroep Identificatie en registratie

Identificatie & Registratie is een actueel thema voor de paardensector en daarmee een hoofdthema voor de Sectorraad Paarden (SRP). De afgelopen jaren is binnen de Sectorraad Paarden (SRP) draagvlak ontstaan voor een sluitend I&R systeem. De stamboeken in Nederland hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het updaten van hun bestanden. Tevens heeft een aantal paspoortuitgevende instanties in samenwerking met de KNHS het plan opgevat om gezamenlijk te komen tot een sluitend I&R systeem, Centrale Nederlandse Databank (CNB). Aan deze plannen wordt momenteel verder gewerkt.

– En de verantwoordelijkheid van de CND komt waarschijnlijk niet direct bij de SRP te liggen maar bij een aparte stichting. Ontwikkeling en opzet daar zijn we nu wel mee bezig, dus dat kan blijven staan;

Op dit moment houdt de werkgroep I&R zich bezig met de volgende onderwerpen:

  • Ontwikkeling en opzet Centrale Nederlandse Database (CND).

De werkgroep Monitoring/I&R bestaat uit de volgende personen

  • Ids Hellinga (Koepel fokkerij), voorzitter
  • Johan Knaap (KWPN)
  • Julius Peters (FNHO)
  • Hester van der Bij (KNHS)
  • Matthijs Maat (LTO)
  • Jan-Paul Duijndam (SRP)

Thema’s

Hier vindt u meer informatie over de werkgroepen van de SRP

Doe de Paardenwelzijnscheck!

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.