Werkgroep Gezondheid

Gezondheid is voor de paardensector een zeer belangrijk item en daarmee een hoofdthema voor de Sectorraad Paarden (SRP). Op het gebied van gezondheid heeft de SRP de afgelopen jaren diverse succesvolle projecten opgezet.

De Sectorraad Paarden (SRP) heeft op het gebied van paardengezondheid de afgelopen jaren het volgende gedaan:

 • Agenda infectieuze ziekten 2011-2013
 • Draaiboek Rhinopneumonie
 • Monitoring EIA & WNV (2014-2016)
 • Helpdesk voor dierenartsen (2014-heden)
 • Gezondheidsoverleg paard (2014-heden)
 • Actieplan diergezondheid (2014-2016)

Op dit moment houdt de werkgroep gezondheid zich bezig met de volgende onderwerpen:

 • Protocollen en waar nodig draaiboeken in geval van een dierziekte uitbraak;
 • Het gezondheidsoverleg dat gestart is in 2014 doorzetten;
 • Bij uitbraak van dierziektes zorg dragen voor eenduidige berichtgeving naar paardenhouders in samenwerking met de overheid en overige stakeholders;
 • Monitoring van bepaalde dierziektes middels de helpdesk voor dierenartsen;
 • Lobby voor beschikbaarheid van entstoffen voor bepaalde dierziektes;
 • Export.

De werkgroep diergezondheid bestaat uit de volgende personen:

 • Prof. Dr. M. Sloet – van Oldenruitenborgh-Oosterbaan (voorzitter)
 • Johan Knaap (KWPN)
 • Yvonne Goos (LTO)
 • Ton Lautenschutz (Koepel Fokkerij)
 • Hester van der Bij (KNHS)
 • Vacant (FNHO)
 • Julius Peters (GGP)
 • Jan-Paul Duijndam (SRP)

Thema’s

Hier vindt u meer informatie over de werkgroepen van de SRP

Doe de Paardenwelzijnscheck!

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.