Werkgroep Welzijn

Welzijn is maatschappelijk gezien een zeer belangrijk item en daarmee een hoofdthema voor de Sectorraad Paarden (SRP). Welzijn is dan ook het onderwerp dat de agenda de afgelopen jaren heeft gedomineerd.

De SRP heeft op het gebied van paardenwelzijn de afgelopen jaren het volgende gedaan:

 • Plan van aanpak welzijn (2009)
 • Gids voor Goede Praktijken (2011)
 • Door SRP partijen is meegewerkt aan het onderzoek dat heeft geleid tot de ontwikkeling van de welzijnsmonitor paard.
 • Paardenwelzijnscheck online (2014)
 • Doorontwikkeling Paardenwelzijnscheck (2015)
 • Samenwerking gestart met Keurmerk Paardenwelzijn (KPW) (2016)
 • Overname Keurmerk Paardenwelzijn door SRP (2017)

Op dit moment houdt de werkgroep welzijn zich bezig met de volgende onderwerpen:

 • Actueel houden van de Gids voor Goede Praktijken;
 • Via onderliggende partijen naleving van de Gids voor Goede Praktijken stimuleren;
 • Keurmerk Paardenwelzijn doorontwikkelen, via dragende organisaties paardenhouders stimuleren hier gebruik van te maken en duidelijker in de markt zetten;
 • Gebruik paardenwelzijnscheck stimuleren en de check actueel houden.

De werkgroep dierwelzijn bestaat uit de volgende personen:

 • Jan-Paul Duijndam (SRP)
 • Ilse Limpens (LTO)
 • Marten Pelleboer (Koepel Fokkerij)
 • Hester van der Bij (KNHS)
 • Olivier Smink (FNHO)
 • Vincent Valk (FNHO)

Thema’s

Hier vindt u meer informatie over de werkgroepen van de SRP

Doe de Paardenwelzijnscheck!

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.