Nieuws

Vogelgriep, maatregelen, vragen en antwoorden

Geplaatst op 08-12-2017

Vrijdag 8 december 2017 is vogelgriep (H5) vastgesteld bij een vleeseendenbedrijven in Biddinghuizen. Vogelgriep is zeer besmettelijk voor gevogelte. Voor kippen, eenden en andere watervogels is deze variant dodelijk. Vogelgriep is een zo÷nose, wat betekent dat de besmetting van dier op mens kan worden overgebracht. Om die reden worden door de overheid beschermende maatregelen getroffen voor mensen die in direct en intensief contact kunnen komen met besmet pluimvee. Door de overheid zijn er tijdelijke maatregelen getroffen voor het toezichtsgebied rond Biddinghuizen.

Vraag:
Wat is vogelgriep?

Antwoord:
Vogelgriep (aviaire influenza) is een zeer besmettelijke virusziekte. De ziekte is zeer besmettelijk voor met name kippen en eenden maar ook andere (wilde) watervogels kunnen de ziekte krijgen. Er zijn veel verschillende varianten van het virus, net als bij de andere griepvirussen. De huidige variant is het H5 type en is zeer besmettelijk en veroorzaakt ernstige ziekteverschijnselen en plotselinge toename van de sterfte. De vogels kunnen zeer snel sterven, zelfs zonder dat er klinische verschijnselen zichtbaar zijn. De incubatietijd bedraagt ongeveer tien dagen. De ziekte verloopt daarna snel, met in de meeste gevallen de dood tot gevolg. Via laboratoriumtests wordt de diagnose van vogelgriep definitief vastgesteld.


Vraag:

Kunnen paarden ook vogelgriep krijgen?

Antwoord:
Vogelgriep zorgt met name bij vogels voor problemen. Vogelgriep heeft over het algemeen geen consequenties voor paarden.Toch kunnen ook mensen en paarden ermee ge´nfecteerd raken. Hoewel er geen meldingen bekend zijn van paarden die ziek zouden zijn geworden van vogelgriep is het verstandig zijn om op de volgende symptomen - die ook voorkomen bij een luchtweginfectie - te letten:

  • Koorts
  • Hoesten
  • Neusuitvloeiing
  • Lusteloos, sloom, weinig eetlust
  • Ooguitvloeiing/oogontsteking
  • Verdikte keellymfeknopen
  • Spierpijn/spierstijfheid

Als er sprake is van symptomen zoals hierboven zijn opgesomd, is het van belang om uw dierenarts te raadplegen. Als de ziekte verder zou uitbreiden, kan de minister bijvoorbeeld besluiten ook een vervoersverbod voor paarden van bedrijven met kippen/eenden uit te vaardigen. De reden waarom er een vervoersverbod kan komen voor paarden van pluimveebedrijven is dat het virus meegesleept kan worden met het paard, met de trailer of met strooisel of voer.

Vraag:
Is er een vaccin voor paarden?

Antwoord:
Paarden worden in Nederland gevaccineerd met hun eigen influenzavirussen. Als uw dierenarts een verdenking zou hebben op een andere variant kan hij/zij het paard laten testen op het vogelgriepvirus dat momenteel voor zoveel problemen zorgt.

Vraag:
Vanaf wanneer is de door de overheid afgekondigde vervoersverbod geldend? 

Antwoord:
Er is op dit moment geen sprake van een vervoersverbod voor paarden. Er zijn beperkingen voor paarden in het toezichtsgebied die van een bedrijf of locatie komen met commercieel gehouden pluimvee of ander gevogelte. Voor het actuele nieuws over de situatie, houd de website van de overheid in de gaten: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep

De regelingen kunnen binnen enkele uren tot dagen weer wijzigen.

Vraag:
Gelden er rondom Biddinghuizen extra maatregelen?

Antwoord:
Er is een zone ingesteld van 10 km rondom de bedrijven in Biddinghuizen, waarvoor extra maatregelen gelden. De exacte grenzen van dit gebied zijn beschreven op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/documenten/kaarten/2017/12/08/kaart-vervoersbeperkingsgebied-biddinghuizen-10-km


Vraag:
Waar moet ik op letten bij het vervoer van paarden?

Antwoord:
Dat er geen paarden mogen worden vervoerd van een bedrijf met commercieel pluimvee in het vervoersbeperkingsgebied naar een ander bedrijf met commercieel pluimvee.


Vraag:
Kan ik op wedstrijd, buitenrit?

Antwoord:
Ja, u kunt als u met uw paard buiten het toezichtgebied zit gewoon op buitenrit en wedstrijd zolang u met uw paard buiten het toezichtgebied bent en blijft. Hierbij is het wel verstandig verre te blijven van commerciŰle pluimveehouderijen.


Vraag:
Moet een wedstrijdorganisatie voor aankomende week extra maatregelen nemen?

Antwoord:
Vooralsnog hebben we te maken met 1 besmetting in Biddinghuizen. Daarvoor gelden maatregelen zoals aangegeven door de overheid. U kunt de berichtgeving volgen op:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel

Vraag:
Mag ik wel mijn paardenmest laten afvoeren? 

Antwoord:
Alleen in het toezichtsgebied mag er geen mest worden vervoerd (aangevoerd of afgevoerd) en dat geldt voor alle diersoorten. In de rest van Nederland is er voor paardenmest geen vervoersverbod of gebruiksverbod.

 


 Overige

17-01-2018  Sectorraad Paarden brengt protocol extreme temperaturen uit
15-01-2018  Verdere uitbreiding aantal landen voor exportcertificering via e-CertNL
09-01-2018  BTW verhoging door afschaffing BTW landbouwregeling
08-12-2017  Vogelgriep, maatregelen, vragen en antwoorden
08-12-2017  Uitbraak vogelgriep Biddinghuizen, enkele maatregelen voor de paardenhouderij
23-11-2017  Sectorraad Paarden neemt Keurmerk Paard en Welzijn over
26-10-2017  Neurologische vorm van Rhinopneumonie in Eemnes vastgesteld
16-10-2017  Update Equine Infectieuze Anemie
09-10-2017  Uitbreiding landen voor exportcertificering via e-CertNL
23-08-2017  Exportcertificering via e-CertNL voor aantal landen buiten EU
04-07-2017  Equine Infectieuze Anemie geval ook in Nederland
04-07-2017  Vraag en antwoord Equine Infectieuze Anemie 4-7-2017
30-06-2017  Vraag en antwoord Equine Infectieuze Anemie 30-6-2017
24-06-2017  Vraag en antwoord Equine Infectieuze Anemie
19-05-2017  Transport van paarden tussen Benelux en Frankrijk makkelijker
15-05-2017  Update Rhinopneumonie Beemster
13-04-2017  Update Rhinopneumonie Spanbroek
12-04-2017  Neurologische vorm van rhinopneumonie in de Beemster
24-02-2017  Ook neurologische vorm van rhinopneumonie in Bergen op Zoom
23-02-2017  Update Rhinopneumonie Capelle aan den IJssel
22-02-2017  Neurologische vorm van rhinopneumonie in Spanbroek
07-02-2017  Update Rhinopneumonie Lelystad
03-02-2017  Paardenwelzijnsbeleid SRP in lijn met aangenomen welzijnsinitiatief
18-01-2017  NVWA voert weer welzijnsinspecties uit bij professionele paardenhouders
12-01-2017  Toekomst van de Sectorraad Paarden
04-01-2017  Neurologische vorm van rhinopneumonie in Capelle aan den IJssel

Blijf op de hoogte via
deze nieuwsbrief.

Sectorraad Paarden

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres:
De Beek 125
3852 PL Ermelo

Secretariaat:
Jan-Paul Duijndam
T: 0577 - 408320
M: 06 - 24277780
email: info@sectorraadpaarden.nl