Paardenwelzijnscheck

In het streven naar de verbetering van paardenwelzijn werkt de Sectorraad Paarden aan bewustwording en vergroting van kennis bij paardenhouders. Als logisch vervolg op de 12 richtlijnen voor paardenwelzijn en de Gids voor Goede Praktijken is er een paardenwelzijnscheck ontwikkeld.

Sinds 14 november is de nieuwe website www.paardenwelzijnscheck.nl  online. De Paardenwelzijnscheck is een initiatief van de samenwerkende partijen in de Sectorraad Paarden. De informatie in de Paardenwelzijnscheck is tot stand gekomen in een samenwerking met de Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht.

De website is ontwikkeld om de kennis over paardenwelzijn bij alle paardenhoudersin Nederland verder te vergroten. Door middel van het beantwoorden van de vragen wordt inzicht verkregen in de relevante parameters voor de beoordeling van het welzijn van het paard. Na het invullen van de check volgt een rapport met tips en adviezen. Deze zijn wetenschappelijk onderbouwd en na te lezen. De Paardenwelzijnscheck is in te vullen via desktop, tablet en smartphone.

In de Hoefslag special van februari/maart 2015 staat een artikel over de paardenwelzijncheck. Lees het artikel hier.

Wilt u de Paardenwelzijnscheck promoten op uw website? Download hier een banner:

Banner 196x160 standaard

Banner 196x160 uitgebreid

Banner 500x310 standaard

Banner 500x310 uitgebreid

Hieronder vindt u nog meer promotiemateriaal:

Flyer

Poster

Blijf op de hoogte via
deze nieuwsbrief.

Sectorraad Paarden

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres:
De Beek 125
3852 PL Ermelo

Secretariaat:
Jan-Paul Duijndam
T: 0577 - 408320
M: 06 - 24277780
email: info@sectorraadpaarden.nl