Werkgroep onderwijs

Het onderwerp onderwijs heeft betrekking heeft op alle ‘onderdelen' van de sector namelijk zowel sport, fokkerij als ondernemers. Daarnaast is kennisverspreiding als een belangrijk goed benoemd in de verschillende sectorplannen.

Het hippische onderwijs bevat de toekomst van de sector. Het is in het belang van de totale sector dat jonge mensen goed opgeleid worden om daarna in onze sector werkzaam te zijn.

De werkgroepleden zijn vertegenwoordigers / deskundigen van alle SRP partijen op het dossier onderwijs. Daarnaast is deze werkgroep aangevuld worden met relevante deskundigen vanuit het onderwijs zelf.

Petro Trommelen (LTO) (voorzitter)
Vincent Valk (FNHO)
Bastiaan Pellikaan (AOC Raad)
Hans van Tartwijk (HBO onderwijs)
Xander Noe (KNHS)
Jan Rensen (ORUN)
Jan-Paul Duijndam (SRP)

Blijf op de hoogte via
deze nieuwsbrief.

Sectorraad Paarden

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres:
De Beek 125
3852 PL Ermelo

Secretariaat:
Jan-Paul Duijndam
T: 0577 - 408320
M: 06 - 24277780
email: info@sectorraadpaarden.nl