Fiscaal

De Sectorraad Paarden (SRP) heeft in samenwerking met fiscaal advocaat Ton van de Camp een website ontwikkeld, www.paardfiscaal.nl. De website bevat praktische en algemene informatie over fiscale regelgeving voor de hippische sector.

Constant in ontwikkeling
De hippische sector en de fiscale regelgeving veranderen continu. Daarom zal de inhoud van de website ook regelmatig gewijzigd worden. Uiteraard spannen de SRP en Ton van de Camp zich in om de website up to date te houden. Echter nodigt de SRP ondernemers, organisaties, adviseurs en belastingdienst van harte uit om een bijdrage aan deze website te leveren met actuele ontwikkelingen of onderwerpen die de website momenteel nog niet bevat. De SRP blijft zich voortdurend inspannen om de belangen van hippische ondernemers op dit dossier goed te behartigen. 

Opzet van de website
Op www.paardfiscaal.nl komen diverse onderwerpen uitgebreid aan bod. Met name BTW-regelingen specifiek voor de verschillende bedrijfstakken en activiteiten wordt uitgebreid toegelicht. Daarnaast komen onderwerpen aan bod zoals de cultuurgrondvrijstelling, loonheffing en inkomstenbelasting.

 


Blijf op de hoogte via
deze nieuwsbrief.

Sectorraad Paarden

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres:
De Beek 125
3852 PL Ermelo

Secretariaat:
Jan-Paul Duijndam
T: 0577 - 408320
M: 06 - 24277780
email: info@sectorraadpaarden.nl