Arbeid

Alle zaken met betrekking tot arbeid binnen de SRP worden grotendeels door de FNHO en LTO ter hand genomen.

Klik hier voor de arbocatalogus voor de paardenhouderij

 De Paardenhouderij heeft een arbocatalogus  

De arbocatalogus voor de Paardenhouderij is goedgekeurd door de Arbeidsinspectie. In tegenstelling tot wat de naam misschien doet vermoeden is dit beslist géén dik saai boek. Het is een website met praktische afspraken over veilig en gezond werken. De vijf meest gestelde vragen over dit nieuwe hulpmiddel dat vanaf half januari te raadplegen is.   

1. Wat staat er in?
"In de arbocatalogus staan de werkwijzen en middelen waarmee een bedrijf kan voldoen aan de wettelijke bepalingen voor veilig en gezond werken. Deze afspraken zijn gemaakt door de werkgevers en werknemers in de sector zelf. Hierdoor zijn ze toegesneden op de praktijk van de Paardenhouderij. De arbocatalogus is een ‘levend' document: als er nieuwe hulpmiddelen of machines bijkomen, wordt hij aangevuld of aangescherpt.”

2. Wat is het verschil met de arbowet?
"In de arbowet staat aan welke verplichtingen u als werkgever moet voldoen. In de catalogus staat - heel praktisch - hoe u dat doet.” 

3. Wie hebben de arbocatalogus voor de Paardenhouderij opgesteld?
"LTO Nederland, FNRS, FNV Bondgenoten en CNV BedrijvenBond. Ze zijn hierbij begeleid door Stigas.”

4. Wanneer moet ik hem raadplegen?
"De arbocatalogus is een hulpmiddel om verbeteringen in de arbeidsomstandigheden op uw bedrijf door te voeren, bijvoorbeeld na een risico-inventarisatie en -evaluatie. Hij kan ook gebruikt worden om het arbobeleid voor een bedrijf op te zetten. En uiteraard als u een concrete vraag heeft over gezond en veilig werken. Hoe ga ik met deze machine om, wat is bij dit soort werkzaamheden de beste houding?” 

5. Waar kan ik hem vinden?
"Het adres is www.agroarbo.nl, kijk onder ‘Paardenhouderij'.”

Achtergrond
Bijna drie jaar geleden - op 1 januari 2007 om precies te zijn - is de Arbowet opnieuw gewijzigd. De overheid trekt zich verder terug. Ze stelt algemene normen en (doel)voorschriften op voor veilig en gezond werken en legt de concrete invulling daarvan - wat betekenen deze normen en voorschriften voor de dagelijkse praktijk - bij branches en sectoren neer.

Blijf op de hoogte via
deze nieuwsbrief.

Sectorraad Paarden

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres:
De Beek 125
3852 PL Ermelo

Secretariaat:
Jan-Paul Duijndam
T: 0577 - 408320
M: 06 - 24277780
email: info@sectorraadpaarden.nl